Sanna Johanssons journalistikblogg

Archive for september 2011

Inlägg A – Nyhetsvärdering

with 2 comments

Val av händelse som publicerats som nyhet 1 –

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article13620065.ab

Elitpersoner, elitpersoner som källor och negativa inslag

Skälet till att denna händelse blir en nyhetsartikel på aftonbladet.se tror jag främst är på grund av att personerna den innefattar är kändisar. Enligt många studier (se exempelvis Hvitfelt, Galtung &Ruge) om nyhetsvärdering är det ett gott kriterium för att händelsen ska uppfattas som nyhetsmässig. En händelse har goda möjligheterna att bli en nyhet då den handlar om så kallade elitpersoner.

I det här fallet är det även elitpersoner som är källor, vilket också stärker händelsens nyhetsmässighet. Informationen i denna nyhet är hämtad från en av världens mest lästa bloggar – Perez Hiltons blogg. Perez Hilton bloggar om skvaller om Hollywoodkändisar. Denna nyhet handlar om att den svenska modebloggerskan Kenza ger svar på tal efter att Perez Hilton hånat henne på sin blogg. Bakgrunden är att Kenza lagt ut bilder på sin blogg när hon festar med den amerikanska superstjärnan och hiphopartisten Kanye West. Perez Hilton ställer på sin blogg sig frågan varför Kanye West skulle hålla kontakten med en okänd 20-årig modebloggare. Med tanke på att Perez Hilton ”hånar” Kenza och att Kenza blir arg, ledsen och bemöter kritiken innehåller nyheten negativa inslag. Galtung och Ruge menar att västvärlden har en förkärlek till negativa nyheter.

Sensationellt och kulturellt aktuellt

Själva händelsen att Perez Hilton som annars skvallrar om Hollywoodkändisar bloggar om svenska Kenza kan också uppfattas som sensationell eller överraskande, vilket enligt Hvitfelt och Galtung & Runge är goda nyhetsvärdekriterier. I det här fallet är det också sensationellt att Kenza festar tillsammans med supermegakändisen Kanye West. Jag tycker ofta att det märks att svenska medier blir överlyckliga då stora världsstjärnor uttalar sig eller umgås med svenska kändisar.

En händelse är också mer nyhetsmässig då den utspelas under kort tid samt har kort geografiskt eller kulturellt avstånd (se exempelvis Hvitfelt och Galtung & Ruge). Denna händelse uppfyller dessa kriterier då det rör sig om snabba reaktioner två bloggare emellan. Och det rör sig om musikstjärnor och bloggare som är betydande delar av kulturen i vår tids samhälle. Lippman talade redan 1924 om två grundstenar i nyhetsvärdering – identifikation och känsla. Vi känner igen kändisarna och känner något inför dem.

Negativ händelse överdrivs och nyhetsvärdet ökar

Hvitfelt och Galtung & Ruge menar att ju fler av deras utlysta nyhetsvärdekriterier en händelse innehåller desto större chans har den att bli en nyhet. Denna händelse innehåller många av kriterierna men inte alla. Galtung hävdar att om flera av kriterierna saknas måste de övriga vara tillräckligt starka. Den här händelsen är inte så uppseendeväckande egentligen och den kritik Perez Hilton riktar mot Kenza är inte så farlig i sig. Hade personerna inte varit kändisar hade denna händelse förmodligen aldrig blivit en nyhet. Men tack vare att det enbart rör sig om kända personer och att rapporteringen av den negativa händelsen (hånet) överdrivs ökar nyhetsvärdet. Aftonbladet uppfattas dessutom av många som en ”skvallerblaska” och händelsen hade förmodligen inte varit lika nyhetsmässig i exempelvis en tidning som DN, som många tycker skriver om mer relevanta och ”riktiga” nyheter.

Val av händelse som publicerats som nyhet 2 –

http://www.dn.se/sthlm/applen-far-nya-agare-pa-facebook

Nära oss i tid, kultur och rum

Den här händelsen som DN skrivit om handlar inte om några elitpersoner utan om ”vanliga” människor. Händelsen kan kopplas samman till Henk Prakkes idé om att det är tre faktorer som är betydande för en händelses nyhetsmässighet – avstånd i tid, kultur och rum. Händelsen ligger nära oss i alla dessa avseenden. Händelsen är aktuell, det är höst och många med trädgård och äppelträd besväras av den mängd äpplen de inte kan ta tillvara på. Faktorn kultur berör i högsta grad Facebooks medverkan i händelsen. I dagsläget är Facebook en stor del av vår kultur, människor spenderar mycket tid vid och är på olika sätt engagerade i Facebook. Att lösa problem på detta sätt via Facebook och Internet börjar också bli allt vanligare i vår kultur.

Sedan vill jag också hävda att allt som rör miljö är aktuellt i vår tid och kultur. Medier diskuterar ständigt hur vi måste förbättra och arbeta för att rädda miljön. Och vi uppmanas att leva ekologiskt eller köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter. Förutom att händelsen ligger nära oss i tid och kultur ligger den också nära oss i rum. Händelsen är uppmärksammad i en nationell tidnings webbupplaga och utspelar sig i Sverige – det land de flesta av tidningens läsare bor i.

Relevant, vardaglig och engagerande händelse

Till skillnad från händelsen om Kenza, Kanye West och Perez Hilton är denna händelse mer relevant och kan ge stor nytta för både människor och miljön. Just relevans är ett kriterium som hamnar högt upp på både Hvitfelts och Galtungs listor över krav för nyhetsmässighet. Forskare (se exempelvis Hadenius & Weibull) talar också om nyhetsvärderingskriterier som uppkommit på senare år, bland annat vardagsrelevans. Med detta menas att händelsen ska ge möjlighet till identifikation och kunna relateras till vardagliga erfarenheter. Händelsen ska också gärna personifieras på så vis att individuella exempel belyser en helhet. Folk kan känna igen sig i sitt äppelöverflöd och viljan att göra något åt det. Här är det en familj som uppmanar andra och tipsar andra om att göra likadant vilket kan leda till att problemet åtgärdas.

Andra nyhetsvärderingkriterier är att händelsen ska skapa empati, engagemang och känslor. I nyheten uppmanas människor att göra någonting bra och empatiskt, både för miljön och för andra människor. Detta kan också relateras till händelsens uppsåt att skapa engagemang hos andra och känslan av att göra någonting av värde. Man får bidra till ett miljövänligare och bättre samhälle och kan ge människor som inte har några äpplen äpplen.

Lättbegripligt och lättillgängligt

Både Hvitfelt och Galtung talar också om att nyheter behöver beskrivas enkelt och tydligt. Artiklarna som blivit publicerade som nyheter beskrivs med ett enkelt språk och det enkelt att förstå vad som har hänt. Läsare kan skumma igenom innehållet men ändå första sammanhanget. Vilket krävs i en värld full av nyheter och nyhetsrapportering. Ska människor ha tid att ta del av och välja nyheten måste det kunna göras snabbt.

Annonser

Written by Sanna Johansson

2011/09/16 at 01:39

Publicerat i Uncategorized